Referanser

NSI leverer løsninger som gir våre kunder en unik innsikt og mulighet til å ta optimale beslutninger med bidrag fra hele organisasjonen. Våre løsninger effektiviserer tidskrevende oppgaver og gir økt kvalitet på aktualitet, datakonsistens, beregninger og presentasjon av disse.

Ta gjerne kontakt dersom  dere ønsker å kontakte en av våre referanser.


Proteinfabrikken

Proteinfabrikken AS ble i 2001 etablert som produsent, distributør og leverandør av sportstilskudd og næringskonsentrater.
I årene som har gått har Proteinfabrikken bygget opp og levert et sterkt varemerke innen sport, helse og styrkeprodukter

Mer informasjon

Til Proteinfabrikken har NSI levert flere modeller baset på vårt produkt Insight : MultiCase. Informasjon fra MultiCase kombinert med Visma og egne Excel-dokument gir hele organisasjonen optimal innsikt fra PC, nettbrett og Smart-telefoner.

Simba Dickie Norge AS

Simba-Dickie Nordic AS er en av Nordens ledende importører, grossister og distributører av leketøy. Selskapet eies av Simba-Dickie Group i Tyskland, en av de største aktører innen leketøy world wide.

Mer informasjon

Simba-Dickie Nordic AS benytter Løsning 1 og Visma. Med vår lange erfaring på AS400-baserte system og dybdekunnskap om Visma Business har vi levert en modell som benyttes innenfor økonomi, innkjøp og salg.

Pareto Forsikringsmegling AS

Pareto Forsikringsmegling AS er en del av Pareto-gruppen. De er en uavhengig rådgivnings- og forsikringsmeglervirksomhet som tilbyr behovsrettede løsninger innenfor skade-, livs- og pensjonsforsikring, samt generell risikorådgivning.

Mer informasjon

Pareto Forsikrinsgmegling benytter QlikView til en rekke interne analyser og presentasjoner. NSI har blant annet levert en dynamisk meglermodell som sammenstiller inntekter og kostnader fordelt på meglere og forvalterbruk. Data blir hovedsaklig hentet fra Visma Business.

Uzin Utz Group Norge AS

Uzin Utz Group Norge AS er en landsdekkende importør av byggevare- produkter. Selskapet representerer Uzin AG, som produserer avrettingsmasser, lim, membran og fugemasse. Uzin Utz Group Norge AS importerer keramiske fliser fra flere av verdens ledende produsenter.

Mer informasjon

Til Uzin Utz Group Norge AS har NSI levert flere modeller basert på vårt produkt Insight : Visma. Løsningen gir selgere oppdatert informasjon om ordre, faktura og budsjett på nettbrett. I tillegg benyttes interne modeller for oppfølging av salg, lager samt regnskapsanalyse.

Hva gjør NSI

NSI leverer produkter og tjenester for å gi sine kunder bedre innsikt.


+47 91 51 00 13 / post@nsi.no

Skien / Fridtjof Nansens gate 19C, 3722 Skien
Bergen / Solheimsgaten 7E, 5058 Bergen

Qlik partner


© NetScenario AS / Developed by Ditt Grafisk